(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Bệnh viện đa khoa Hà Đông, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường THCS Gia Quất

Trường THCS Gia Quất, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường THCS Long Biên

Trường THCS Long Biên, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường THCS TH School

Trường THCS TH School, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường THCS Thượng Cát

Trường THCS Thượng Cát, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường THCS Trần Đặng Ninh

Trường THCS Trần Đặng Ninh, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong Group về sản phẩm thi công trần nhôm, lam chắn nắng…

02435120164

Kích thước

Kích thước