(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Giga Mall HCM

Giga Mall HCM, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng, Tấm ốp nhôm.

Trung tâm thương mại Vincom

Trung tâm thương mại Vincom, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng, Tấm ốp nhôm.

Trung tâm hội nghị APEC Đà Nẵng

Trung tâm hội nghị APEC Đà Nẵng, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng, Tấm ốp nhôm.

02435120164

Kích thước

Kích thước