(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Ngân hàng VP Bank

Ngân hàng VP Bank, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng, Tấm ốp nhôm.

Tòa nhà Liên cơ Đà Nẵng

Tòa nhà Liên cơ Đà Nẵng, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng…

Trần sợi khoáng

Trần sợi khoáng Austrong sử dụng hệ khung trần thả T-shaped để giữ hai gờ đối diện của tấm vào khung chính…

Trần sợi khoáng

Tấm Sợi Khoáng Mineral fiber ceiling Tấm Sợi Khoáng Mineral fiber ceiling

02435120164

Kích thước

Kích thước