(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Địa điểm: Quận Ba Đình – Hà Nội

Các sản phẩm đã sử dụng

Đỏ  AUS 3000

Cam AUS 2000

Xanh AUS 5017

Vàng AUS 1206

CÁC DỰ ÁN KHÁC

LIÊN HỆ            

02435120164

Kích thước

Kích thước