(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Bệnh viện Becamex Bình Dương

Địa điểm: Khu Đ. Tú Xương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước