(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Địa điểm: 201B Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước