(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Chung cư cao cấp BOTANICA

Địa điểm: Q. Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh

Các sản phẩm đã sử dụng

Vân gỗ AUS 1001

Xám AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

LIÊN HỆ            

02435120164

Kích thước

Kích thước