(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Sân vận động Từ Sơn Bắc Ninh

Địa điểm: Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Các sản phẩm đã sử dụng

Sơn theo thiết kế yêu cầu

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

LIÊN HỆ            

02435120164

Kích thước

Kích thước