(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Tòa nhà văn phòng phẩm Hồng Hà

Địa điểm: 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

LIÊN HỆ            

02435120164

Kích thước

Kích thước