(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BÁO TRÍ QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Địa điểm: 105 Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước