(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai

Địa điểm: 5 Khu phố 9, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Các sản phẩm đã sử dụng

Vân gỗ AUS

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước