(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

TRƯỜNG QUỐC TẾ IS TP HCM

Địa điểm:

Cở sở 1: số 28 đường Võ Trường Toản, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Cở sở 2: số 16 đường Võ Trường Toản, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước