(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

Địa điểm: P. Tư Đình, Long Biên, Hà Nộii

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

 

Nhũ bạc AUS 1331

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước