(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

TÒA NHÀ TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI

Địa điểm: 65 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS 1001

Trắng AUS 1001

CÁC DỰ ÁN KHÁC

02435120164

Kích thước

Kích thước