(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Lam chắn nắng

Tên sản phẩm: Aerofoil-Sun Louver

Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 100-450mm

Kích thước chiều cao: 18-66mm

Chiều dày: 1.0mm-3.0mm

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: Rectangular - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 30-100mm

Kích thước chiều cao: 50-400mm

Chiều dày: 1.0mm-3.0mm

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: Aerobrise - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 50-100mm

Kích thước chiều cao: 100-400mm

Chiều dày: 1.0mm-3.0mm

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: C85 - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum >98%

Kích thước chiều rộng: 85mm

Chiều dày: 0.6 – 0.8mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: 85R - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum >98%

Kích thước chiều rộng: 85mm

Chiều dày: 0.6 – 0.8mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: 132S - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum >98%

Kích thước tiêu chuẩn:132mm

Chiều dày: 0.6 – 0.8mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: Leaves - Sun Louver

Vật liệu:Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 120-150-170mm

Chiều cao: 24-25mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: Aeroscreen - Sun Louver

Vật liệu tấm: Aluminum A3003-A3105-A3050-H14

Vật liệu khung: Aluminum A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 200-250-300-350-400mm

Chiều dày: 1.2– 2.0mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: ASC P150 - Sun Louver

Vật liệu: Aluminum A6063-T5

Kích thước chiều rộng: 150mm

Chiều dày: 1.2mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Tên sản phẩm: AZ- Sun Louver

Vật liệu: Aluminum A6063-T5

Kích thước: 75X111mm &76x85mm

Chiều dày: 1.5-1.6mm

Chiều dài: Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Bề mặt: Đục lỗ D1.8mm - D2.3mm với lớp vải tiêu âm

Lớp phủ: Sơn tĩnh điện mầu trắng theo tiêu chuẩn (Ral).

Hệ thống treo: Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế: 100%

Tải xuống bảng dữ liệu

Các loại sản phẩm khác

Lam chắn nắng

Tên sản phẩm: Aerofoil-Sun Louver

Vật liệu

Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng

100-450mm

Kích thước chiều cao

18-66mm

Chiều dày

1.0mm-3.0mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn Tĩnh điện/ Sơn PVDF

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: Rectangular - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng

30-100mm

Kích thước chiều cao

50-400mm

Chiều dày

1.0mm - 3.0mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn Tĩnh điện/ Sơn PVDF

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: Aerobrise - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng

50-100mm

Kích thước chiều cao

100-400mm

Chiều dày

1.0mm-3.0mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn Tĩnh điện/ Sơn PVDF

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: C85 - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum >98%

Kích thước chiều rộng

85mm

Chiều dày

0.6 – 0.8mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Light reflectance

LR = 0,60 (ASTM E1477-1998a)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: 85R - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum >98%

Kích thước chiều rộng

85mm

Chiều dày

0.6 – 0.8mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Light reflectance

LR = 0,60 (ASTM E1477-1998a)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: 132S - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum >98%

Kích thước tiêu chuẩn

132mm

Chiều dày

0.6 – 0.8mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Light reflectance

LR = 0,60 (ASTM E1477-1998a)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: Leaves - Sun Louver

Vật liệu

Aluminum profile A6063-T5

Kích thước chiều rộng

120-150-170mm

Kích thước chiều cao

24-25mm

Chiều dày

1.2mm-1.4mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: Aeroscreen - Sun Louver

Vật liệu tấm

Aluminum A3003-A3105-A3050-H14

Vật liệu khung

Aluminum A6063-T5

Kích thước tiêu chuẩn

200-250-300-350-400mm

Chiều dày

1.2– 2.0mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: ASC P150 - Sun Louver

Vật liệu tấm

Aluminum A3003-A3105-A3050-H14

Vật liệu khung

Aluminum A6063-T5

Kích thước tiêu chuẩn

200-250-300-350-400mm

Chiều dày

1.2– 2.0mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Tên sản phẩm: ASC P150 - Sun Louver

Vật liệu tấm

Aluminum A6063-T5

Kích thước

75X111mm &76x85mm

Chiều dày

1.5-1.6mm

Chiều dài

Sản xuất theo độ dài bất kỳ

Lớp phủ

Sơn PE/PVDF theo bảng mầu tiểu chuẩn

Hệ thống treo

Thép mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ

Tái chế

100%

Chứng chỉ chất lượng

Certification/ Tiêu chuẩn

ISO 9001-2015

Certification/ Hợp chuẩn, hợp quy

(QCVN 16:2019/BXD)

Certification/ Aluminum

>98% (ASTM B209/B209M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(ASTM B221/B221M)

Certification/ Tiêu chuẩn

(JIS H 4100:2015)

Chống cháy

Class A (ASTM E84-2019)

Bảo hành: 10 Năm

Các loại sản phẩm khác

02435120164

Kích thước

Kích thước