(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Chi tiết dự án

GIGA MALL HCM

Địa điểm: 242 Phạm Văn Đồng, Thành phố, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Các sản phẩm đã sử dụng

Trắng AUS

CÁC DỰ ÁN KHÁC

LIÊN HỆ            

02435120164

Kích thước

Kích thước