(024) 35120164

austronggroup@gmail.com

Introducing ULTIMA TEMPLOK – Energy Saving Ceilings - Learn More!

Kiến tạo bền vững gắn kết tương lai ™

Trần nhôm Linear F45-Shaped Austrong

trần nhôm Linear f45-shaped sử dụng hệ khung cài để giữ hai gờ đối diện của tấm vào khung chính, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng.

Trần nhôm V-Screen Austrong

Sử dụng hệ thống treo dạng thanh tuyến tính, trần nhôm Austrong Baffles V-Screen dạng thanh hính lá, hình giọt nước…

Trần nhôm Austrong Hook-on

Sử dụng hệ thống treo ẩn kín, trần vuông Hook-on cho cảm quan về mảng trần gọn gàng và nguyên khối…

Trần nhôm Austrong Linear U-Shaped

trần nhôm linear u-shaped dạng thanh cho cảm quan về mảng trần hình sọc có độ dài bất kỳ… Với các ứng dụng đa dạng về kiến trúc…

Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang

Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang, một trong những dự án tiêu biểu của Austrong về sản phẩm Trần nhôm, Lam chắn nắng, Trần sợi khoáng…

02435120164

Kích thước

Kích thước